apps/netkit-fingerd-0.17-r3+1

Netkit - fingerd and finger client